Welkom bij Trillingsmeterhuren.nl

 

In de hedendaagse maatschappij kunnen verschillende bronnen trillingen veroorzaken. Door trillingen van o.a. machines, wind, verkeer, belasting door personen en heiwerkzaamheden kan schade en hinder ontstaan. Zo kunnen scheuren en schade ontstaan aan nabijgelegen bebouwingen, of hinderlijke trillingen voor omwonenden optreden. Voor het bepalen van een acceptabel niveau van zowel schade als hinder, bestaan verschillende criteria (SBR Richtlijn A, B en C). Door het tijdig vaststellen van een onaanvaardbaar trillingsniveau kan het bouwproces afhankelijk van de situatie worden bijgestuurd. Trillingsmetingen zorgen daardoor voor een goede voortgang van het project zonder onnodige onkosten te genereren.

 

Meetapparatuur

Onze trillingsmetingen worden uitgevoerd met de Profound VIBRA+, omdat deze apparatuur volledig voldoet aan de specificatie-eisen van SBR-richtlijn A. Een belangrijk voordeel van de VIBRA+ is dat dit meetsysteem optioneel e-mails kan versturen bij overschrijding van de maximum toelaatbare waarde. Het VIBRA+ systeem is ontwikkeld door Profound BV.

 

Onze Diensten
Naast het verhuren van trillingsmeters verrichten wij ook de volgende werkzaamheden:

- Scheurmetingen;

- Hoogtemetingen.

 

Voor meer informatie en onze tarieven klik hier